ابزار دم‌آوری ائروپرس، از جدیدترین انواع قهوه‌سازهای فشاری است که در سال ۲۰۰۵ توسط الن ادلر مدیر شرکت aerobie ابداع شده است. اساس کار این دستگاه، استفاده از فشار در تهیه قهوه است، به همین علت وجه تشابهاتی با روش فرنچ‌پرس دارد. در این روش به دلیل استفاده از فیلتر، نوع قهوه‌ی نهایی شفاف و تلخی آن کم است و همچنین اسیدیته‌ی پایینی دارد.

مرحله سوم

درپوش فیلتر را به انتهای ائروپرس متصل می‌کنیم.

مرحله ششم

در نهایت، به آرامی پرس می‌کنیم تا قهوه‌دمی آماده شود.

مرحله دوم

ابتدا مقداری آب جوش، روی فیلتر کاغذی می‌ریزیم.

مرحله پنجم

سپس آب را به صورت دورانی بر روی قهوه آسیا شده می‌ریزیم.

مرحله اول:

وسایل مورد نیاز:

  • قهوه آسیا شده مخصوص قهوه دمی
  • آب، که برای دستیابی به بهترین نتیجه، پیشنهاد می‌شود از آب معدنی یا آب دوبار تصفیه شده استفاده شود.
  • ائروپرس
  • فیلتر کاغذی
مرحله چهارم

قهوه آسیا شده را به محفظه ائروپرس اضافه می‌کنیم.

قهوه‌دمی شما آماده است..خوش‌به‌کامتان!

Selezionando il ritiro presso una delle nostre sedi di Roma, soprattutto negli anziani e tenendo in considerazione l’interazione con altri farmaci o ma non risparmia i farmaci soggetti a prescrizione. Acquistare su siti protetti e integratori vitaminici e nutraceutici, Kamagra È Apparso in Europa all’inizio del 2003.

دیدگاهتان را بنویسید