توضیحات دانه قهوه تک‌خاستگاه

قهوه‌های تک‌خاستگاه بن‌مانو از بهترین مناطق جغرافیایی یک کشور، منطقه، مزرعه یا ارتفاع خاص تهیه می‌شود و برای انواع روش‌های دم‌آوری قهوه به خصوص دم‌افزارهای موج سوم مانند کمکس، وی60 و… مناسب است. خاک، آب و هوا، تنوع و ارتفاع روی طعم دانه‌های قهوه بعد از چیدن آن‌ها تاثیر زیادی می‌گذارد و مشخصات هر قهوه نشان‌دهنده طعم و ویژگی‌های آن کشور خاص است. با طیف گسترده قهوه‌های تک خاستگاه بن‌مانو، طعم واقعی قهوه را بچشید.