راه‌های ارتباطی

تلفن تماس

74882000 (021)
۷۴۸۸۱ (۰۲۱)

آدرس

تهران، میرداماد خیابان البرز کوچه قبادیان شرقی پلاک ۳۳

ثبت پیام در برگه تماس

داخلی ۴۲۴

روابط عمومی

داخلی ۳۰۲

امور مالی

داخلی ۱۰۲

ارسال فکس

داخلی ۳۵۱

بازرگانی

داخلی ۱۳۵

پیگیری سفارش

داخلی ۵۲۳

تماس با اپراتور

داخلی ۴۲۴

بازاریابی

داخلی ۱۳۵
انتقادات و پیشنهادات
داخلی ۱۲۰

امور نمایندگان

داخلی ۱۲۰

فروش