به نظر می‌رسد اخبار مربوط به قهوه روز به روز بهتر می‌شوند! تحلیلی جدید در یکی از بزرگترین و بلندمدت ترین تحقیقات ایالات متحده آمریکا، نوشیدن قهوه را به ریسک کمتر نارسایی قلبی، سکته قلبی و بیماری های قلبی-عروقی پیوند داده است. هر فنجان بیشتر نوشیده شده در روز، ریسک این عارضه‌ها را کمتر می‌کند: به ترتیب ۸ درصد، ۷ درصد و ۵ درصد، تا ۶ فنجان در روز.

این تحقیق مقدماتی در جلسات علمی انجمن قلب آمریکا، واقع در آناهایم ایالت کالیفرنیا ارائه شده است و هنوز در مجلات علمی بازنگری شده منتشر نشده است، اما اولین تحقیقی نیست که خبر از محافظت قهوه از قلب و عروق می‌دهد.

محققان دانشکده پزشکی دانشگاه کلرادو داده های تحقیق قلبی فرمینگهام را تجزیه و تحلیل کرده اند. این تحقیق الگوهای غذایی و سلامت قلبی عروقی بیش از ۱۵ هزار نفر را از دهه ۴۰ میلادی زیر نظر گرفته است. آنها به دنبال پیدا کردن عوامل خطرآفرین ناشناس در نارسایی و سکته قلبی بودند و از روش یادگیری ماشین (Machine Learning)، نوعی هوش مصنوعی که قادر به پیدا کردن الگوها از دسته های داده ای بزرگ است استفاده کردند.

لارا استیونز، دانشجوی دکترای دانشکده پزشکی دانشگاه کلرادو در ایمیلی ارسال شده به مجله TIME گفت: «در یک دنیای ایده آل، ما قادر به پیشبینی بیماری های قلبی-عروقی و سکته، مدت طولانی قبل از وقوع اتفاق، با دقت ۱۰۰ درصدی خواهیم بود. چالش اصلی اینجا این است که تعداد عوامل خطرآفرین احتمالی بسیار بالا هستند، و آزمایش هرکدام از روش های رایج و سنتی به زمان بسیار زیادی نیاز دارد و شاید حتی ناممکن باشد.»

از بین تمامی پیوندهای احتمالی مرتبط به بیماری های قلبی که محققین در نظر داشتند، یکی به چشم آمد: قهوه. برای کسانی که قهوه می نوشند، هر فنجان قهوه در روز ریسک نارسایی، سکته و بیماری‌های قلبی را به مقدار قابل توجهی پایین می آورد. تقریبا تمامی قهوه‌نوشان این تحقیق (۹۷ درصد) بین یک تا شش فنجان قهوه در روز مصرف می‌کردند، به همین دلیل محققان قادر به تشخیص چگونگی تغییر شرایط با مقدار مصرف بیشتر از این نبودند.

محققین حتی به این نتیجه رسیده اند که نوشیدن یا عدم نوشیدن قهوه به پیش بینی ریسک نارسایی یا سکته قلبی کمک می‌کند. زمانی که نوشیدن قهوه را به یک ابزار ارزیابی خطرپذیری اضافه کردند (که عوامل دیگری مانند سن، فشار خون و مقدار کلسترول را نیز در بر میگرفت) دقت پیش بینی آنها ۴ درصد بالاتر رفت.

محققین سپس نتایج به‌دست آمده را با نتایج تحلیل‌های سنتی‌تر مربوط به دو گروه بزرگ تحقیقاتی دیگر تصدیق کردند.

از آنجایی که این تحقیقات صرفا سلامت افراد و مصرف قهوه را در طی زمان زیر نظر داشتند، تحلیل و تجزیه های جدید تنها پیوندی بین این دو پیدا کردند – و نه ارتباط علت و معلولی. اما با استناد به این نتایج، متخصصین احتمال می‌دهند که قهوه در برابر عارضه هایی مانند نارسایی و سکته قلبی ویژگی محافظتی دارد. تحقیقات قبلی نشان داده اند که محتویات قهوه مانند کافئین، به علاوه ویژگی های آنتی-اکسیدانی و ضد التهابی آن ممکن است دلیل فوائد سلامتی آن باشند.

این تحقیق جدید همچنین نشان می‌دهد که یادگیری ماشین می‌تواند به محققین در پیدا کردن دیگر عوامل خطرآفرین ناشناخته – یا عوامل محافظت کننده – کمک کند. به گفته محققین ابزارهای فعلی ارزیاپی خطرپذیری مورد استفاده در پیش‌بینی بخط بیماری های قلبی بسیار خوب هستند، اما ۱۰۰ درصد دقیق نیستند، و از این رو ممکن است عوامل دیگری منتظر کشف شدن باشند.

استیونز گفته است که تیم او به دنبال استفاده از روش های تجزیه تحلیلی مشابه برای تعیین ارتباط ترکیباتی مانند کافئین به سلامتی قلبی هستند. او اضافه کرد: «هدف نهایی ما این است که تعیین کنیم آیا مصرف قهوه از نظر بالینی در ارزیابی خطرپذیری بیماری های قلبی-عروقی مفید است یا خیر، و آیا تغییر دادن مصرف قهوه یا کافئین روشی برای کاهش ریسک هست یا نه.»