برداشت قهوه، چگونه است؟ از آنجاییکه در کشور ما، به علت شرایط آب و هوایی، کشت قهوه انجام نمی‌گیرد. اکثریت ما، تصویری از برداشت این محصول در ذهن نداریم. همانطور که در سایر مقالات گذشته نیز بدان اشاره شد، قهوه در مزارع مختلفی کشت می‌شود. زمانی که فصل مناسب برداشت می‌رسد. می‌توان از روش‌های مختلفی برای برداشت در این حجم وسیع مزرعه قهوه استفاده کرد.

رشد درخت قهوه در واقع نزدیک به ۵ سال طول می‌کشد. در این زمان گیلاس‌های قهوه از رنگ سبز به طیف رنگ قرمز درمی‌‌آیند. اما اینکه زمان چیدن قهوه چه زمانی است، به قطعیت نمی‌توان به یک زمان مشخص رسید

در صنعت قهوه ۴ نوع برداشت وجود دارد که طبیعتا هرکدام دارای مزایا و معایبی خواهند بود. در این مقاله سعی شده است تا به صورت مختصر، ۴ نوع برداشت متداول شرح داده شود.

4 روش برداشت قهوه

Picking hand (H/P) -۱: دستی است که به صورت یکی یکی محصول را برداشت می‌کنند. یعنی فقط میوه‌هایی را که رسیدند جمع‌آوری می‌کنند.

۲- Stripping: جمع کردن دسته جمعی همه‌ی میوه‌ها را به صورت کلی می‌گویند. این روش برداشت قهوه، ارزان‌تر است.

۳- cafe the terra: دانه‌های پای درخت را جمع‌آوری می‌کنند. از این نوع قهوه برای درست کردن قهوه‌های فوری استفاده می‌شود. این روش ضعیف‌ترین نوع برداشت قهوه می‌باشد.

۴- Machine harvest: جمع‌آوری به وسیله دستگاه که در کشور برزیل بیشتر از این نوع برداشت استفاده می‌شود. چون دارای محصول زیادی هستند.