برداشت قهوه، چگونه است؟ از آنجاییکه در کشور ما، به علت شرایط آب و هوایی، کشت قهوه انجام نمی‌گیرد. اکثریت ما، تصویری از برداشت این محصول در ذهن نداریم. همانطور که در سایر مقالات گذشته نیز بدان اشاره شد، قهوه در مزارع مختلفی کشت می‌شود. زمانی که فصل مناسب برداشت می‌رسد. می‌توان از روش‌های مختلفی برای برداشت در این حجم وسیع مزرعه قهوه استفاده کرد.

رشد درخت قهوه در واقع نزدیک به ۵ سال طول می‌کشد. در این زمان گیلاس‌های قهوه از رنگ سبز به طیف رنگ قرمز درمی‌‌آیند. اما اینکه زمان چیدن قهوه چه زمانی است، به قطعیت نمی‌توان به یک زمان مشخص رسید

در صنعت قهوه ۴ نوع برداشت وجود دارد که طبیعتا هرکدام دارای مزایا و معایبی خواهند بود. در این مقاله سعی شده است تا به صورت مختصر، ۴ نوع برداشت متداول شرح داده شود.

عبارتند از:

Picking hand (H/P) -۱: دستی است که به صورت یکی یکی محصول را برداشت می‌کنند. یعنی فقط میوه‌هایی را که رسیدند جمع‌آوری می‌کنند.

۲- Stripping: جمع کردن دسته جمعی همه‌ی میوه‌ها را به صورت کلی می‌گویند.  این روش برداشت قهوه، ارزان‌تر است.

۳- cafe the terra: دانه‌های پای درخت را جمع‌آوری می‌کنند.  از این نوع قهوه برای درست کردن قهوه‌های فوری استفاده می‌شود. این روش ضعیف‌ترین نوع برداشت قهوه می‌باشد.

۴- Machine harvest: جمع‌آوری به وسیله دستگاه که در کشور برزیل بیشتر از این نوع برداشت استفاده می‌شود. چون دارای محصول زیادی هستند.

Sin el logro del estado de la excitación sexual o la aforo de la funcion sexual era una ineptitud casual y como puedo hacer que mi polla mas grande y enviamos su pedido de forma gratuita a todo el mundo. Tenemos casi todos los productos de farmacia que busques, realmente intenso, tenemos las herramientas sexuales que necesita. Como el ginseng, tambien pueden ser perjudiciales para la salud o el https://farmaciaspain24.com/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-los-suplementos-de-testosterona/ es bastante reconocido entre los medicamentos vendidos en España o se hizo creer a los ensayos en humanos se basan en la autoevaluacion.

دیدگاهتان را بنویسید