تحقیقات جدید نشان می‌دهند که نوشیدن قهوه ممکن است خطر ابتلا به سرطان پروستات را کاهش دهد.

تحقیقات قدیمی نشان داده اند که قهوه ممکن است به کند شدن شیوع سرطان پروستات کمک کند، اما یک مطالعه جدید نشان داده است که قهوه می‌تواند در پیشگیری از ایجاد آن نیز نقش داشته باشد. در این مطالعه که اخیراً در ژورنال علمی BMJ Open منتشر شده است، محققان گروه اورولوژی بیمارستان شنگژینگ دانشگاه پزشکی چین، ۱۶ اثر از پیش منتظر شده مربوط به بررسی مصرف قهوه و ابتلا به سرطان پروستات را آنالیز کرده اند. این مطالعات روی هم شامل بیش از یک میلیون شرکت کننده و نزدیک به ۵۸ هزار مورد سرطان پروستات بودند.

محققان دریافتند که به طور کلی، نوشیدن قهوه با کاهش موارد سرطان پروستات همراه است، و هرچه نوشیدن قهوه بیشتر باشد، موارد سرطان پروستات نیز کمتر اند. در این مطالعه، نشان داده شده است که در مقایسه با کمترین مقدار مصرف، مقادیر بیشتر مصرف قهوه با کاهش ۷% خطر ابتلا به سرطان موضعی پروستات و حدود ۱۵% کاهش خطر ابتلا به سرطان پیشرفته مرتبط است.

فراتر از مواد نقش آفرین معمول در مطالعات مربوط به قهوه و سرطان – کافئین و اسید کلروژنیک – محققان دو ترکیب موجود در قهوه را به عنوان عوامل کاهش احتمالی معرفی کرده اند: کافستول و کهول. خواص ضد سرطانی این دو ماده از پیش نیز مورد مطالعه قرار گرفته بودند و هر دو می‌توانند یک آنزیم را که می‌تواند باعث تشکیل تومور شوند را سرکوب کنند.

این ارتباط بین نوشیدن قهوه و کاهش موارد سرطان پروستات، تنها مشاهده ای است، به این معنی که هیچ رابطه علتی بین این دو برقرار نشده اند. اما محققان امیدوارند که این یافته ها باعث تحقیقات بیشتر روی این موضوع شوند.