مدیتیشن به ما کمک می‌کند تا آرامش درونی پیدا کنیم، توانایی درک بهتری داشته باشیم، به مغز اجازه استراحت دهیم، در لحظه بمانیم و بیشتر از همه، احساس رضایت از وجود پیدا کنیم. تحقیقات زیادی در مورد اثرات مثبت مدیتیشن در جهت رفاه همه جانبه افراد وجود دارند. این تحقیقات، نشان می‌دهند که مدیتیشن به افراد کمک می‌کند تا بر لحظات حال حاضر متمرکز شوند و از رقت افکار جلوگیری می‌کند.

به جای تلاش بیش از حد برای چشیدن مزه‌ها، توجه خود را به احساس خود در هنگام چشیدن آن متمرکز کنید. از این طریق، هم می‌توان لذت بیشتری از طعم قهوه برد، و هم از بعضی از اثرات مدیتیشن سود برد.

قبل از شروع مدیتیشن، سه فنجان را در مقابل خود قرار دهید. یکی را با دانه‌های قهوه پر کنید، یکی را با قهوه آسیاب شده و دیگری را با قهوه نوشیدنی.

1.در یک جای راحت بشینید. سعی کنید راحت ترین حالت ممکن را داشته باشید. این یک گسست از شلوغی زندگی روزمره است. کمی وقت به تماشای فضای اطراف خود اختصاص دهید. می‌توانید به فنجان‌های جلوی خود نگاه کنید، اما هنوز چیزی را لمس یا مزه نکنید.

2. به نفس کشیدن خود توجه کنید. حس کنید که چگونه از بینی وارد و خارج می‌شود. اگر احساس راحتی می‌کنید، اکنون می‌توانید چشمان خود را ببندید. با سرعت دلخواه، پنج بار نفس بگیرید و از طریق بینی خارج کنید. سعی کنید به طور ویژه‌ای روی نفس کشیدن خود تمرکز کنید، لازم نیست نگران تخلیه ذهن و یا چیز دیگری باشید.

3. تنفس را به آرامی ادامه دهید و توجه خود را به دانه‌های قهوه مقابل خود معطوف کنید. دست راست خود را داخل فنجان حاوی دانه‌ها قرار دهید. احساس آنها در برابر پوست خود را دریافت کنید. صاف و گرد؟ خنک و کمی چرب؟ پس از لمس آنها به مدت کافی، دست خود را به آغوش خود برگردانید. دوباره با سرعت دلخواه پنج بار نفس بگیرید.

4. نفس آرام خود را ادامه دهید و توجه خود را به سمت فنجان حاوی قهوه آسیاب شده معطوف کنید. دست چپ خود را درون فنجان بگذارید و احساس قهوه در برابر پوست خود را دریافت کنید. آیا لمس آن حس خشنی دارد؟ بعد از اینکه قهوه را به مدت کافی لمس کردید، می‌توانید دست خود را به آغوش خود برگردانید.

5. به آرامی به نفس کشیدن ادامه دهید و توجه خود را به فنجان حاوی قهوه نوشیدنی معطوف کنید. فنجان را بردارید. بر حس فنجان در دستتان تمرکز کنید. آیا سطح آن گرم است یا کمی سرد شده است؟ سپس دوباره با سرعت دلخواه پنج بار نفس بگیرید.

6. فنجان را جلوی صورت خود بگیرید، از طریق بینی نفس بکشید و از دهان بیرون دهید. روی عطر قهوه تمرکز کنید. چه رایحه‌هایی را حس می‌کنید؟ شیرینی، یا رایحه دودی؟ عطر آن نرم و آرام است یا قوی و خشن؟

7. اکنون می‌توانید فنجان را پایین بیاورید، اما همچنان آن را در دست خود نگه دارید. دوباره روی نفس کشیدن خود تمرکز کنید. احساس کنید که چگونه با نفس کشیدن، سینه شما بالا و پایین می‌رود. از طریق بینی باری دیگر پنج نفس بگیرید.

8. حال می‌توانید جرعه‌ای از قهوه خود بنوشید و آن را در دهان حس کنید. چه حسی دارد؟ گرم است؟ قوی است؟ دوباره پنج حلقه نفس آرام بگیرید.

9. یک جرعه دیگر از قهوه بنوشید و این بار، روی عطر و طعم آن تمرکز کنید. آیا در فنجان شما شیرینی، اسیدیته یا تلخی وجود دارد؟ چه طعم و مزه‌های جزئی را می‌توانید پیدا کنید؟ دوباره پنج حلقه نفس از طریق بینی خود بگیرید.

10. به نوشیدن قهوه ادامه دهید، یا فنجان را در دست بگیرید. تمرکز را به نفس خود برگردانید. حس کنید که چگونه سینه شما بالا و پایین می‌رود. حال ذهن شما احساس آرامش می‌کند و فنجان قهوه در دست شما گرم و دلپذیر است. این مدیتیشن، ذهن شما را آرام کرده است.

11. به آرامی به ریتم نفس طبیعی خود برگردید. انگشتان دست و پای خود را تکان دهید تا جریان خون افزایش یابد. می‌توانید دست‌ها و پشت خود را کش بیاورید. مدیتیشن در شرف پایان است. از خود برای صرف این زمان برای یک استراحت از طریق مدیتیشن با قهوه تشکر کنید.