تهیه‌ی قهوه‌ی دمی واقعی یکی از چالش‌های روزمره‌ی قهوه‌نوشان است. در این مطلب با هم می‌آموزیم که چگونه بدون هیچ ابزاری و در کمتر از یک دقیقه، قهوه‌ی دمی چکه‌ای تهیه کنیم.

قهوه دمی چکه ای
NORESCA
مرحله چهارم

این عمل را بنابه سلیقه‌ی خود، ۲-۳ بار تکرار می‌کنیم.

noresca
مرحله دوم

ابتدا فیلتر را از ساشه جدا کرده و بر روی لیوان قرار می‌دهیم.

NORESCA
قهوه دمی چکه ای
مرحله اول

شما برای داشتن یک فنجان قهوه‌ی واقعی و خوش‌طعم، فقط به یک فنجان، مقداری آب‌جوش و یک ساشه نورسکا احتیاج دارید.

bonmano coffee
مرحله سوم

سپس فیلتر را از محل خط‌چین پاره می‌کنیم و به آرامی و به حالت دورانی روی آن آب حدود ۹۰درجه(کمی پایین‌تر از نقطه‌ی جوش) می‌ریزیم.

BONMANO
مرحله پنجم

قهوه‌ی شما آماده است، نوش‌جان.

دیدگاهتان را بنویسید