در این دوره نمای کلی از زنجیره‌ی تامین قهوه تخصصی و توضیحاتی مقدماتی از مزرعه تا فنجان ارائه خواهد شد.
کد پیگیری واریزی را میتوانید پس از تکمیل روند خرید اینترنتی محصول که همان وجه ثبت نام می‌باشد از طریق سایت و پیامک تحویل داده می‌شود.

هدف از برگزاری کارگاه مقدماتی آموزش قهوه

دوره مقدمه‌ای بر قهوه تخصصی مناسب برای افرادی‌ است که تصمیم بر ورود به حوزه ی قهوه دارند و از طریق این اطلاعات و آموزش های کارگاهی مقدماتی خود را آماده یادگیری در مسیر دریافت اطلاعات تخصصی و صحیح می‌بینند.

  • طول دوره: ۱ جلسه 3 ساعت
  • فواصل برگزاری دوره: هر ماه یک بار
  • ظرفیت کلاس: 30 نفر
  • نحوه ثبت نام: از طریق سایت
  • مدرک دوره: گواهی نامه کارخانه قهوه بن مانو
  • هزینه ثبت نام: 100 هزار تومان