خیریه بهنام دهش پور
اسفند ماه ۱۳۹۶
بن‌مانو حامی جشنواره نوروزی موسسه خیریه بهنام دهش‌پور.
سپاس برای مشارکت در پیشگیری از سرطان برای داشتن جهانی بدون ترس از بیماری سرطان.

دیدگاهتان را بنویسید