bonmano coffee

میزبانی از اهل هنر و سینمای مستند ایران با نورسکا

در مرداد ماه سال ۱۳۹۷

در مردادماه امسال، دهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران در پردیس سینمایی باغ کتاب، برگزار شد. بن‌مانو مفتخر است که از اهالی هنر و سینمای مستند ایران با نورسکا میزبانی کرد.

دیدگاهتان را بنویسید