میزبانی از اهل هنر و سینمای مستند ایران با نورسکا

در مردادماه امسال، دهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران در پردیس سینمایی باغ کتاب، برگزار شد. بن‌مانو مفتخر است که از اهالی هنر و سینمای مستند ایران با دریپ بگ کافی نورسکا میزبانی کرد.