برای اطلاع از برگزاری کارگاه‌های آموزشی، صفحه اجتماعی bonmano را دنبال کنید.