ترک‌ها نیز مانند ما ایرانی‌ها، نوشیدن قهوه و چای را بهانه‌ای برای دورهمی‌ها می‌دانند. در قهوه‌خانه‌ها به نوشیدن قهوه و گفتگو مشغول می‌شوند. قهوه مورد علاقه ترک‌ها غلیظ و اغلب تلخ است. قهوه ترک تنها قهوه‌ای است که وقت سرو کردن از تفاله جدا نمی‌شود و همین موضوع پیوند جدایی‌ناپذیر آن با «فال بینی» بر اساس اشکال باقی‌مانده در فنجان را ایجاد کرده است.

در سال ۲۰۱۳ سازمان یونسکو فرهنگ قهوه ترک را در لیست میراث معنوی‌فرهنگی بشر قرار داد و آن‌را به عنوان یک نهاد اجتماعی برای گفت‌وگو و تقویت انسجام اجتماعی و آزاد اندیشی به رسمیت شناخت. قهوه نقشی کلیدی در رسوم قبل از ازدواج مردم ترکیه دارد. تا جایی که یکی از شاخص‌های ارزیابی عروس در خانواده‌های ترکی، میزان مهارت عروس در درست کردن قهوه است.