خدمات

مقدمه ای بر قهوه

| فرم ثبت نام در دوره | نام و نام‌خانوادگی* شغل سطح آشنایی با قهوه کم متوسط زیاد تلفن همراه*تایید

نظرسنجی بن مانو اکسپلور

نام(Required) نام نام خانوادگی تلفن همراهمیزان رضایت شما از کیفیت سفارش دریافتی بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار متوسط میزان

فرم بازدید کنندگان بن مانو

نام(Required) نام نام خانوادگی تلفن همراهایمیل استان/شهر شهر زمینه فعالیت عمده‌فروشی/ پخش خرده‌فروشی / فروشگاه تعاونی سازمانی ورزشی هتل/ رستوران

مشاوره

مشاوره مشاوره در استخدام پرسنل برگزاری دوره‌ها در سه سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته برگزاری دوره‌ها در بخش‌های مختلف دانه