قهوه‌های آسیاشده بن‌مانو، در سه دسته اسپرسو، فرانسه و ترک بسته‌بندی و ارائه شده است.