این درجه از رست، اولین مرحله پدیدار شدن روغن قهوه است. بادی قهوه سنگین‌تر و طعم آن به تلخی بیشتر می‌رود. دما موردنیاز ۲۲۵ تا ۲۳۰ درجه‌ سانتی‌گراد است. به این مرحله از رست قهوه، مدیوم دارک (medium dark roast) نیز می‌گویند.