ایرلندی‌ها عموما دوست دارند قهوه را بعد از شام بنوشند. قهوه مورد علاقه آن‌ها، ترکیبی از قهوه، شکر و خامه و یک نوع نوشیدنی الکلی ایرلندی است. این نوع از قهوه، توسط امریکا‌یی‌ها بین مردم ایرلند رواج پیدا کرد و مرسوم شد.