اخبار و رویدادها ۲۰ شهريور ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی نوشیدنی‌ها، چای، قهوه و صنایع وابسته تهران 95

هفتمین دوره نمایشگاه بین المللی نوشیدنی‌ها، چای، قهوه و صنایع وابسته تهران 95

نمایشگاه بین المللی نوشیدنی‌ها، چای، قهوه و صنایع وابسته تهران 95

در هفتمین نمایشگاه بین‌المللی نوشیدنی‌ها، چای، قهوه و صنایع وابسته تهران که در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد، بن‌مانو میزبانی همراهی صمیمانه شماست.