اخبار و رویدادها ۳ شهريور ۱۳۹۷

دهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران

میزبانی از اهل هنر و سینمای مستند ایران با نورسکا

دهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران

در مردادماه امسال، دهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران در پردیس سینمایی باغ کتاب، برگزار شد. بن‌مانو مفتخر است که از اهالی هنر و سینمای مستند ایران با نورسکا میزبانی کرد.