هرچه میزان رست بیشتر باشد. میزان کافئین کمتر و تلخی بیشتر می‌شود. به همین علت در مرحله dark roast کافئین به کمترین مقدار و تلخی و روغن قهوه به بیشترین مقدار می‌رسد. رنگ دان قهوه تیره مانند شکلات و یا حتی سیاه است. دما مورد نیاز ۲۴۰ تا ۲۴۵ درجه ‌سانتی‌گراد است.