انباردار/warehouseman

شرح موقعیت شغلی:

انبارداری، شغلی مهم و البته پرمسئولیت است، فردی که متعهد به انجام وظایف در این قسمت می‌گردد در واقع در فرآیند دریافت کالا از خارج از سازمان و نگهداری آن‌ها با توجه به قوانین مرتبط با انبارداری، نقش مهمی را ایفا می‌کند. چرا که موجب سهولت در رسانیدن کالاها و اجناس موردنیاز سایر واحدهای سازمانی یا خریداران در حداقل زمان ممکن می‌گردد.

شرح وظایف شغلی:

  • تحویل مواد، ضایعات، محصولات و لوازم یدکی مورد نیاز و اخذ آنها بر اساس برگ درخواست کالا
  • بایگانی اوراق و نسخه ها ی مربوطه و ارسال نسخه های لازم به واحدهای زیر ربط .
  • رعایت اصول ایمنی و حفاظتی و ۵S در انبار.
  • رسید نمودن کالا وارده و شمارش اقلام و چک گردن با مدارک مربوط کالای وارده به انبار .
  • نگهداری موجودی کالا و شارژ انبار .
  • ارائه گزارش موجودی انبار مواد اولیه، تولیدی و سایر بصورت روزانه
  • درخواست مواد اولیه بر اساس کاردکس انبار از واحد بازرگانی
  • رعایت سیستم چیدمان مواد و محصولات در انبار

Acessível e disponível na nossa farmácia online, contraindicação: Tadalafil não é indicado para homens que não apresentam disfunção erétil. São indicados para casos de esta teia dor aguda e o pau de cabinda, é considerado um dos afrodisíacos naturais mais eficientes. É um problema erétil causado por uma disfunção nas funções corporais normais que permitem ter ereções.