فروشنده حضوری

کارشناس پشتیبانی فروش/Sales Support Expert

شرح موقعیت شغلی:

وظیفه اصلی متخصصان کارشناسان فروش این است که مشخصات و ویژگی‌های یک محصول و یا خدمت را با هدف فروش به مشتریان موجود یا بالقوه توضیح دهد.

کارشناسان فروش در شرکت‌های تولید کننده با استفاده از استراتژی فروش شرکت و با هدایت مدیر فروش روابط خود را با مشتریان گسترش می‌دهند و محصولات شرکت را به مشتریان معرفی و عرضه می‌کنند.

شرح وظایف شغلی:

  • توانایی معرفی و فروش محصولات
  • توانایی پاسخ گویی به مشتریان حضوری و یا تلفنی
  • صدور پیش فاکتور و فاکتور خدمات برای مشتریان
  • همکاری و هماهنگی با تامین کنندگان و باربری (در صورت لزوم ) برای ارسال بار برای مشتریان
  • ثبت اطلاعات مشتریان در سامانه‌های مربوطه
  • پیگیری تسویه حساب مشتریان
  • توانایی حفظ ارتباط مشتری و شرکت
  • ارائه گزارش‌های دوره‌‌ای به مدیر فروش
  • و …