تکنسین برق/Electrical Technician

شرح موقعیت شغلی:

تکنسین برق باید بسیار منظم و دقیق بوده و به جزئیات توجه نماید. همچنین باید به دستورالعمل‌های کاری موجود و مسائل ایمنی آگاهی کامل داشته باشد. مسئله ایمنی در این شغل بسیار مهم و حیاتی بوده و برق‌کار باید با اصول و دستورالعمل‌های ایمنی به‌خوبی آشنا باشد و در حین کار از لباس و کفش مناسب استفاده کند.

شرح وظایف شغلی:

  •  چک دوره‌ای دستگاه‌ها طبق دستورالعمل دستگاه‌ها.
  •  انجام تعمیرات الکتریکی دستگاه‌های تولید و آزمایشگاهی.
  •  نگهداری قطعات یدکی تجهیزات تولید
  • همکاری مستمر برای اجرای سیاست‌ها و خط مشی کیفیت شرکت و همکاری فعال در استقرار صحیح سیستم های کیفیت.
  •  تهیه گزارشات لازم.