پیک و تحصیلدار/courier & Educator

شرح موقعیت شغلی:

تحصیلداری شغلی مهم و پرمسئولیت است چرا که بایستی شخصی که این مسئولیت را می‌پذیرد، از عهده انجام امور بانکی، تحویل وجوه نقد و …برآید.

همچنین وظایف مهم دیگری مانند: گرفتن و تحویل دادن پیام‌ها، مدارک، بسته‌ها و سایر اقلام بین ادارات، یا بخش‌های یک سازمان و یا سایر امور اداری نیز به این شخص سپرده خواهد شد.

شرح وظایف شغلی:

  • حضور به موقع و مستمر و منظم در شرکت جهت آماده سازی ارسال بار
  • همکاری با انبار دار جهت بارگیری
  • تحویل به موقع و سریع و مطابق با آداب کاری محصول به مشتری
  • پیگیری وصول مطالبات مالی در زمان تحویل کالا به مشتری
  • ثبت اطلاعات تکمیلی وضعیت سفارش در پیش فاکتور
  • نظارت بر حفظ سلامت فیزیکی بار از زمان بارگیری تا تحویل کالا
  • نگهداری وحفظ کلیه اقلام دریافت شده تا زمان تحویل به مراجع تعیین شده یا ارجاع به مسئول مربوطه.