شرح وظایف حسابدار:

  • ثبت اسناد حسابداری در دفاتر و یا نرم‌افزار حسابداری
  • تهیه و بررسی صورت‌های مالی
  • ثبت درآمدها و هزینه‌های شرکت و کنترل حساب سود و زیان
  • تهیه، سازماندهی و نگهداری گزارشات مالی قانونی
  • و …

حسابدار/Accountants

شرح موقعیت شغلی:

حسابدار بودن در دنیای امروز به معنای داشتن توانایی همکاری و برقراری ارتباط با افراد دیگر و همچنین داشتن مهارت‌های عالی حسابداری و حل مسئله است. حسابدار شخصی است که به نمایندگی از یک سازمان، معاملات تجاری را ثبت و عملکرد شرکت را به مدیریت گزارش می‌دهد.

در حقیقت حسابدار بر جریان پولی کسب و کار یا سازمان نظارت و آن را ثبت می‌کند. در حرفه حسابداری وظایف و مسئولیت حسابدار بسیار متنوع‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنید.

استخدام حسابدار