شیر

دانستنی‌هایی راجع به شیر

محصولات لبنی و شیر بخش اساسی از فرهنگ غذایی بسیاری از کشورها را تشکیل می‌دهند.گاو تنها حیوانی نیست که انسان از شیر آن تغذیه می‌کند. در نقاط مختلف جهان، شیر بز، گوسفند، شتر و اسب نیز نوشیده می‌شود.

ادامه مطلب