همانطور که در سایر نوشته‌های این دسته‌بندی بدان اشاره شد، رست یا برشته‌کاری قهوه، شامل مراحل مختلفی است:

دان قهوه به بذر گیاه قهوه گفته می‌شود که منبع قهوه است. این شفت درون میوه قرمز یا بنفشی قرار دارد که اغلب به عنوان گیلاس نامیده می‌شود.

رست Roast را می توان برشته کردن دان قهوه معنی کرد. دان قهوه سبز را می‌توان به چندین درجه رست کرد تا طبق نیاز به قهوه ای که داریم تبدیل می‌شود.
رست روشن، رست متوسط یا میان‌برشت، رست میان‌تیره‌برشت، برشتگی تیره
در این ویدئو قصد داریم مراحل رست یا برشته‌کاری قهوه را در کارخانه بن‌مانو توسط جناب اقای منصور زندی‌نهاد در سمت هد رستر بن‌مانو به صورت کوتاه ببینیم:

دیدگاهتان را بنویسید